Z Kuşağı Ne Anlama Gelir?

Z Kuşağı Ne Anlama Gelir?

X, Y ve Z kuşağını hemen hemen herkes duymuştur. Kişinin doğduğu yıla göre belli aralıklarla farklı isimler vererek aradaki kuşak yani nesil farkını ortaya koymaya yarayan bu harfler, isim olarak duyulsa da içerik olarak detaylıca bilinmez. Aslında temelde üç ayrıma dayanır kuşaklar. Genç nesil, orta yaş kesimi ve yaşlı nesil. Bu üç nesil asırlardır hep birbirinden farklı olmuştur. Genelde genç ve yaşlı nesil arasında hep çatışma mevcuttur. Yaşlı nesil genç nesli çoğunlukla sorumsuz olarak tanımlarken, genç nesil de yaşlı nesli eski kafalı, çağ dışı olarak değerlendirir.

Z Kuşağının Özellikleri

1995 – günümüz. En çok dikkat çeken, eleştirilen ve yargılanan nesildir diyebiliriz. Bunun sebebi ise sosyallikten uzak bir nesil olmasıdır. Çoğunlukla, bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlerle vakit geçirip bir nevi teknolojik cihaz bağımlılıkları vardır. İçine kapanık ve sanal dünyayla kendine yer edinmeyi amaçlayan bir kuşaktır. Fakat unutulan bir şey vardır. Yazının başında da belirtildiği gibi, her kuşak birbiri ile çatışma içindedir ve her kuşak diğerini eleştirir. Kabul edilmesi gereken tek gerçek, bugünün z kuşağı yarınımızdır, geleceğimizdir. Aslında sorumlulukları büyüktür. Tabiri caizse çivisi çıkmış dünyayı değiştirmek, yaşanılabilir hale getirmek onların sorumluluğundadır. Bu gerçeği hesaba katarak yeni nesle yaklaşmak yapılacak en doğru harekettir.

X Kuşağı ve Z Kuşağı Arasındaki Farklar

1965 – 1980 yılları arasında doğan bireylere, X kuşağı adı verilir. Bu kuşağın özelliklerine bakıldığında söylenecek ilk şey, iş disiplinidir. Teknoloji artık hayatların tamamen içine girdiğinden; aile, iş, arkadaşlık gibi kavramların anlamları tekrar şekillenmiştir. Yönetici vasfı büyük olan bu nesil, sorumluluk bilincini en üstlerde yaşayan ve biraz da benmerkezci olarak görülen kesimdir. Yaşamları belli üçgenler arasında geçtiği için, gelişime her ne kadar açık olsalar da temelde kalıpları olan bir kuşaktır. Amaçları dışında kalan toplumsal sorunlarla yakından ilişki kurmaktan çekinirler.

Y Kuşağı ve Z Kuşağı Arasındaki Farklar

1980 – 1995 arasında dünyaya gelen kişiler bu kuşağın insanı kabul edilir. Neslin en çarpıcı özellikleri, eleştirel, duyarlı ve sabırsız olmalıdır. Sosyal medyanın yaygınlaşma dönemine denk gelen kuşak, bu alanda en aktif kuşaktır. Daha önceki nesle göre daha tatminsiz olan bu kuşağın insanları; kararsız, çabuk sıkılan, hayatları iş odaklı olmayan hatta çoğu zaman çalışmak dahi istemeyen bir tavır sergiler.

Yeni şeyler keşfetmek, dünyayı gezmek, hayatın tadını çıkarmak bu kuşağın insanlarının ortak özelliği kabul edilebilir. Sisteme tepki gösteren, doğaya sahip çıkan ve duyarlılık çıtası üst seviyelerde olan bir nesildir.

Kuşak Farkının Nedenleri

İki uç kuşak olan genç ve yaşlı nesil, birbirini genelde eleştirir ve olumsuz bir bakış açısıyla değerlendirir. Kuşaklar arasındaki farkların en temel sebebi, yaşanılan dönemdeki olumlu ve olumsuz değişimlerdir. İlk olarak buna savaşları ve doğal afetleri örnek verebiliriz. Bir nesil büyürken yaşanılan coğrafyada çok fazla karışıklık, siyasi çatışmalar ve doğal afetler meydana geldiyse sorumlulukları da bu doğrultuda değişim gösterir. İçten içe ya da alenen kendilerini şanssız görürler. Kişilikleri, doğru ve yanlış görüşleri, siyasi tutumları ve yaşam şekilleri bu olaylarla paralel olarak oluşur. Yeni gelen jenerasyon eski olayları birebir de yaşamadığı için, yaşlı nesli anlamakta zorlanır. Birbirinden büyük oranda farklı iki nesil yetişmiş olur. Aradaki bağ, saygı ve anlayış yoluyla korunmayı başarabilir fakat düşünme biçimleri her zaman farklı kalmaya devam eder.

Sessiz Kuşak Nedir?

Sessiz kuşak, ilk kuşak olarak tanımlanır. Hem en eski hem de ilk kuşaktır. 75 yaş üstü her birey bu kuşakta yer alır. Sessiz kelimesinin derinine inildiğinde, savaş ve kıtlığın hüküm sürdüğü bir yaşama maruz kalmalarından gelir. Genel özelliklerine bakıldığında ilk olarak, görev bilinci yüksek kişiler olduğunu söyleyebiliriz. Zamanın şartlarının ağırlığı ile manevi duyguları ve vatan sevgileri ileri düzeyde olan bu kuşak, gelenek ve göreneklere olan bağlılıklarıyla da dikkat çeker.

İkinci olarak BABY BOOM kuşağı karşımıza çıkar. İsmini ise doğum oranlarının artışından almaktadır. Savaş ve kıtlık dönemi azalıp yavaş yavaş sona ererken, bebek ölümleri büyük oranda azalmıştır. Aynı zamanda teknolojinin etkin bir şekilde günlük hayata girmesi de bu kuşağı ilklerin kuşağı olarak gösterir.